Asbesti- ja haitta-ainekartoitus AHA-asiantuntijatyönä 

Kartoitus käsittää tutustumisen kohteeseen ja saatavilla olevaan alkuperäiseen asiakirja-aineistoon, tarvittavien näytteiden oton ja analysoinnit sekä kirjallisen raportin laadinnan. Raportin liitteeksi tulevat massaluettelo ja toimenpide- ehdotukset havaituista haitallisten aineiden esiintymistä, niiden sijainti kiinteistössä piirustuksiin merkittynä sekä analyysitodistukset.

Asbestianalyyseissä käytetään vain akkreditoituja menetelmiä sekä -laboratorioita.

Pyydä tarjous ja arvio kartoituksesta.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa